Cezhraničný zážitok z prírody, © Weinviertel Tourismus / Liebert

Cezhraničný zážitok: Moravské pole - Záhorie

Rakúsko sa stretáva so Slovenskom

Moravské pole, ktoré sa nachádza medzi dvoma metropolami Viedňou a Bratislavou, je úzko prepojené so slovenskou susednou oblasťou Záhorie. Je oddelené iba riekou Morava, existujú tu ale početné spájajúce prvky, v oblasti kultúry a prírody. Samozrejme neslobodno zabudnúť na kuchárske umenie.

Na oboch stranách Moravy - ako aj na rakúskom Moravskom poli a na slovenskom Záhorí - krajinu charakterizujú riečne mŕtve ramená, nedotknuté lužné lesy a lúky s pôsobivou rozmanitosťou flóry a fauny. Je možné tu obdivovať aj pieskové duny, ktoré vznikli presúvaním piesku počas a po poslednej dobe ľadovej.

Oba regióny majú veľa spoločného nielen z krajinárskeho, ale aj kultúrneho hľadiska. Hrady a panské sídla vás prenesú do minulých storočí a umožnia vám ponoriť sa do čias šľachtických rodov a ich spoločnosti. Hlavné mesto Slovenska Bratislava láka svojimi rozmanitými výletnými cieľmi a špičkovými zaujímavosťami. Láka aj do prihraničného regiónu, ako aj k početným výrobcom a predajcom z dvora v regióne Moravského poľa.