Dolnorakúska krajinská výstava 2022

Tajomstvá MORAVSKÉHO POĽA

Dolnorakúska krajinská výstava 2022

Dolnorakúska krajinská výstava 2022 sa uskutoční v čase od 26. marca do 13. novembra 2022 pod názvom „Tajomstvá MORAVSKÉHO POĽA – Človek. Kultúra. Príroda." na zámku Marchek.

Fascinujúce nové objavy Moravského poľa čakajú návštevníkov na Dolnorakúskej krajinskej výstave od 26. marca do 13. novembra.

Tajomstvá MORAVSKÉHO POĽA – Človek. Kultúra. Príroda.

Už pred 30 000 rokmi ľudia zanechali prvé stopy v tomto regióne v srdci strednej Európy. Moravské pole je dnes intenzívne využívanou kultúrnou oblasťou a chráneným biotopom pre rozmanitú farebnú flóru a faunu. Súčasťou regiónu medzi metropolami Viedeň a Bratislava sú aj významné kultúrne pamiatky, akými sú napr. barokové paláce. To sú dostatočné dôvody na to, aby sa znovu objavovali tajomstvá tohto špeciálneho (životného) sveta! „Tajomstvá Moravského poľa“ ožívajú v barokových sálach zámku Marchek. Ťažiskom výstavy je pritom úzky vzťah človeka a prírody v priebehu dejín.

Výstavné miesto zámok Marchek

Výstavným miestom je zámok Marchek. Mesto bocianov, ako sa Marchek často označuje, bolo pôvodne založené ako hraničná bašta proti Uhorsku. Zámok bol koncipovaný ako vodný hrad a bol súčasťou mestského opevnenia. Po 400 rokoch bola priekopa zasypaná, rohová bašta odstránená a hrad sa premenil na barokový zámok. Od tejto chvíle mal zámok Marchek počas dvoch storočí slúžiť inému účelu: Predovšetkým ho využívala uhorská kniežacia rodina Pálffyovcov ako poľovnícky zámok a letné sídlo. Bývalé poľovné revíry, ktoré sa rozprestierajú okolo zámku, sú už takmer päťdesiat rokov vyhlásené za chránenú prírodnú oblasť. Dnes je zámok Marchek ideálnym východiskovým bodom pre cezhraničné objavovanie jedinečnej prírody regiónu. Od slávnostného ceremoniálu začatia prác v októbri 2020 sa na zámku Marchek intenzívne pracuje. K otvoreniu 41. Dolnorakúskej krajinskej výstavy 2022 bude barokový kaštieľ opäť prístupný návštevníkom a zažiari v novej nádhere. Počas celej obnovy zámku budú napríklad na malom nádvorí znovu otvorené historické kruhové oblúky a zamurované okná.

Dolnorakúska krajinská výstava