Schloss Hof, © Jutta Kircher / Schloss Hof

Kde rastie radosť zo života ...

Moravské pole

Moravské pole - jedna z najväčších nížin v krajine - sa nachádza medzi hlavnými mestami a medzinárodnými metropolami Viedňou a Bratislavou.

Región pred bránami hlavného mesta Viedeň ponúka ešte čiastočne skryté lákadlá. Krajinu Moravského poľa charakterizujú rozľahlé polia, mierne kopce a dunajské luhy.

Cesta za poznaním cez Moravské pole

Na východe hraničí táto oblasť s riekou Moravou a spolu s národným parkom Dunajské luhy, nachádzajúcim sa na juhu tvorí prírodnú oblasť, ktorá je vďaka riečnemu ekosystému a takmer prírodným lužným lesom jedinečným útočiskom pre mnohé rastlinné a živočíšne druhy. Rozľahlosť Moravského poľa vás pozýva dlhšie pobudnúť v tomto regióne a svojimi barokovými zámkami ponúka obľúbené výletné ciele.

Spoznávať Moravské pole

Tip: Preklikajte sa cez našu interaktívnu mapu!