Kolónia bocianov pri Marcheku , © Weinviertel Tourismus / Robert Herbst

Kolónia bocianov pri Marcheku

Návšteva rodiny Adebarovcov

Moravské luhy patria medzi najvýznamnejšie hniezdiská bociana bieleho v strednej Európe. Na lúky prichádza každoročne koncom apríla až 180 párov, aby tu odchovali svoje mláďatá.

Zámocká lúka v Marcheku je už 110 rokov bez prerušenia osídlená kolóniou bocianov bielych. Bociany sa tu stále rozmnožujú pôvodným spôsobom na starých duboch. Na niektorých duboch sa nachádza až sedem hniezd. Tieto „bocianie domy“, z ktorých niektoré vážia až 800 kilogramov, stavajú vtáky počas celého leta. Zaplavené lúky Moravských luhov ponúkajú zvieratám tie najlepšie životné podmienky a predstavujú skutočný potravinový raj.

Rodina Adebar

Kolóniu bocianov pri Marcheku tvoria bociany biele. Sú vysoké asi 1 meter s rozpätím krídel viac ako 2 metre. Bociany biele sú obyvateľmi otvorených povodí riek a mokradí s extenzívne obrábanými poľnohospodárskymi plochami. Preto sa bociany v Moravských luhoch v okolí Marcheku cítia mimoriadne dobre. Medzi starými hrčovitými dubmi nachádzajú ideálne životné podmienky. Tu sa po dlhom lete usadia, aby sa zahniezdili a vychovávali svoje potomstvo. Bociany trávia jar a leto v Marcheku. Koncom augusta vedie ich cesta do východnej a južnej Afriky. Tam prezimujú a na nasledujúcu jar sa opäť vracajú do okolia Marcheku. Za tým účelom bocian prekoná približne 10 000 kilometrov zo svojho zimoviska do Európy. Každý deň pritom preletí vzdialenosť od 150 do 200 kilometrov. Bocian biely hniezdi rok čo rok na tom istom hniezde, ktoré buduje celý život. Takto vznikajú diela impozantných rozmerov, ktoré sú vysoké až dva metre. Územné boje medzi samčími jedincami rovnakého druhu nie sú nezvyčajné, preto si niekedy musia zmeniť svoje miesto hniezdenia.

Dom bocianov Marchek

V dome bocianov Marchek získate podrobný pohľad do života bocianov Marcheku. Vyškolení ekopedagógovia a sprostredkovatelia prírody ponúkajú túry so sprievodcom a užitočné informácie.