Zážitok z prírody, © Weinviertel Tourismus / Liebert

Národný park Dunajské luhy

„Zelený pás“ medzi Viedňou a Bratislavou ...

Národný park Dunajské luhy (Donau-Auen) je najväčšia súvislá, ekologicky prevažne nedotknutá a prírodná lužná krajina svojho druhu v strednej Európe. Vďaka rozmanitej sieti turistických chodníkov, vzrušujúcim prírodným zážitkom a zážitkovým lužným areálom zámockého ostrova je národný park Dunajské luhy (Donau-Auen) ideálnou prímestskou rekreačnou oblasťou a obľúbený výletný cieľ.

Národný park Dunajské luhy, ktorý sa rozprestiera na ploche viac ako 9 600 hektárov, ponúka jedinečné zážitky z prírody. Jadrom je Dunaj, ktorý preteká národným parkom ako životne dôležitá rieka v dĺžke 36 km. Takmer nekonečné množstvo druhov zvierat a rastlín je tu doma. Množstvo biotopov – rieka Dunaj, bočné ramená, štrkové brehy, rovinaté brehy, lužné lesy, lúky a mnohé ďalšie – sú domovom viac ako 800 druhov rastlín, 33 druhov cicavcov, približne 100 hniezdiacich vtákov, 8 plazov, 13 obojživelníkov a 67 druhov rýb.

Zámocký ostrov Korytnačky, podvodná stanica a mnohé ďalšie

V areáli zážitkového územia luhov na zámockom ostrove (Schlossinsel) sú v ponuke užitočné informácie, fascinujúce poznatky a zábava pre malých aj veľkých. Môžete tu objaviť európske korytnačky močiarne, hady a ďalšie pozoruhodné živočíchy. Interaktívne stanice sprostredkúvajú hravou formou flóru a faunu národného parku Dunajské luhy. Srdcom zámockého ostrova je suchou nohou prístupná podvodná pozorovacia stanica. Tu môžete vidieť rozmanitosť vodného života. Ponorte sa!

Národný park Dunajské luhy