Zelenej špargle, © Weinviertel Tourismus

Pôžitkový región špargľa z Moravského poľa CHZO.

Moravské pole sa označuje za rakúsku špargľovú baštu.

Zatiaľ čo sa špargľa z Moravského poľa v minulosti považovala za špecializovaný produkt, vyvinul sa v súčasnosti do obchodnej značky.

Moravské pole ponúka ideálne pôdne podmienky a optimálnu klímu na pestovanie špargle. Preto je sotva prekvapujúce, že v pôžitkovom regióne špargľa z Moravského poľa - Marchfeldspargel CHZO sa vyrába špargľa najvyššej kvality.

Čo charakterizuje špargľu z Moravského poľa?

Výraznou charakteristikou špargle z Moravského poľa - (Marchfeldspargel CHZO) - je jej zvlášť typická jemná špargľová aróma. Menší podiel horkých látok má zásluhu na charakteristickej jemnosti. Tento produkt si vyžaduje tri roky trpezlivosti, starostlivosti a dokonalosti. Až potom čerstvo nazbieraná a pripravené špargľa skončí na tanieri. Úsilie pestovateľov špargle z Moravského poľa bolo ocenená v roku 1996, keď Európska únia uznala názov Špargľa z Moravského poľa („Marchfeldspargel“) za produkt s chráneným geografickým názvom. Od tohto okamihu spoločnému marketingu a silnejšiemu postaveniu značky na trhu už nič nestojí v ceste.

Certifikát Marchfeldspargel CHZO (špargľa z Moravského poľa)

Marchfeldspargel je chráneným zemepisným označením (CHZO) EÚ. Značka kvality je pre pestovateľov špargle z Moravského poľa dôležitá, aby si zachovali svoje zeleno-biele zlato. Na trhu sa uplatnia pod značkou kvality iba produkty, ktoré boli vyrábané na presne vymedzenom území podľa špecifických výrobných procesov a preto vykazujú osobitné vlastnosti a kvalitu. V závislosti od odrody a produktu existujú špecifické kvalitatívne charakteristiky.

Údaje & fakty o pôžitkovom regióne Marchfelspargel CHZO.

  • V roku 2019 sa vyrobilo 1 760 ton špargle z Moravského poľa - Marchfeldspargel CHZO. Približne polovica z nej sa dodáva v čerstvom stave do obchodu, zvyšok do odvetvia stravovania.
  • 57 % rakúskej špargle pochádza z Moravského poľa.
  • S rozlohou 475 hektárov je pestovateľská plocha Marchfeldspargel CHZO približne dvakrát taká veľká ako centrum mesta Viedeň.
  • Predseda: Werner Magoschitz